Tilbage

Interview af pårørende af Socialtilsyn Midt

Pårørende til beboere på Rosenholm kan deltage i et interview med Socialtilsyn Midt.
02. juli 2019

I Socialtilsyn Midts tilsynsopgave anvendes interview til at afdække og belyse kvaliteten i et tilbud.

Der foretages interview med tilbuddets leder, medarbejdere, beboere samt pårørende. Interviewene varetages af en tilsynskonsulent fra Socialtilsyn Midt.

Hvorfor er det vigtigt at interviewe pårørende?

  • Pårørende kan belyse, hvordan det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet.
  • Pårørende kan i tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, i et vist omfang repræsentere borgerperspektivet i tilsynet.
  • Pårørende kan give oplysninger om deres oplevelse af, hvorvidt et tilbuds indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgerne.

Hvordan foregår interviewet?

Interview af pårørende foregår i år telefonisk.

Pårørende til beboere på Døgntilbuddet Rosenholm, kan i perioden fra den 5. august 2019 til den 16. august 2019, telefonisk kontakte Tilsynskonsulent Dorthe Noesgaard på tlf. 2931 9134.

(Er vi ikke i stand til at tage telefonen, er I  velkomne til at indtale en besked og vi ringer tilbage).

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Leder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.