Tilbage

Støtteforeningens generalforsamling 2020

Støtte- og vennekredsen afholder generalforsamling på Rosenholm onsdag den 18. marts kl. 19.00.
27. februar 2021

Kære medlemmer af Støtte- vennekredsen og andre interesserede

Vi håber at se så mange som muligt denne aften, hvor vi sætter samværet blandt pårørende og venner af huset højt. For et symbolsk beløb vil der blive serveret lidt til ganen i form af vin, vand, kaffe mm. Pengene går til foreningen.

Aftenens temaer vil være et besøg i den nye tilbygning på Rosenholm, og Bente Krautwald, afdelingsleder på Søbo og Skovbo, vil fortælle om demens, og om hvordan man screener for demens på Rosenholm.

Husk at få indbetalt til kontingent for 2020   (fra 200 kr. pr. husstand).

Der er følgende indbetalingsmuligheder:

  •        Til konto: 2570-4394165471 (Nordea)
  •        MobilePay: 26169
  •        Betal direkte til Claus til generalforsamlingen.

  Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning og evt. godkendelse. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Ingen er på valg
6. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

 

REGNSKAB 2019 FOR STØTTE- OG VENNEKREDSEN VED ROSENHOLM

Aktiver:

Nordea 51.848,89 kr.

Kassebeholdning 0,00 kr.

Aktiver i alt 51.848,89 kr.

Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.2019 52.399,13 kr.

Årets resultat pr. 31.12.2019 -550,24 kr.

Ny egenkapital pr. 31.12.2019 / Passiver i alt 51.848,89 kr.

Driftsregnskabet m/bilag og status er gennemgået den

Eventuelle bemærkninger _____________________________________________________________

Revisor: Nicolaj Ludvigsen, Toftager 6, Tjørring, 7400 Herning _________________________________

Side 2 af 2

Regnskabsperioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Indtægter:

Salg af kaffe og brød v/generalforsamlingen 06.03.2019 455,00 kr.

Medlemskontingent 2019 4.600,00 kr.

Indtægter i alt 5.055,00 kr.

Udgifter:

Kørsel af Nøvlingskov Efterskoleelever til Luciaoptog 2018. 1.000,00 kr.

Gaver i forbindelse med Lucia optog 255,00 kr.

Gaver til musikanter 479,85 kr.

Buket til præst 200,00 kr.

Køb af Sony højtaler til Rosenholm 1.999,00 kr.

Udgifter til julefrokost (Gaver m.v.) 1.434,93 kr.

Mobilepay gebyr 128,46 kr.

Bank gebyr, inkl. Netbank. 108.00 kr.

Udgifter i alt 5.605,24 kr.

Årets resultat pr. 31.12.2019 -550,24 kr.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen v. formand Helle Libergreen.

Kontaktinfo

Nicolai Olsen
professionsbachelor i pædagogik
Tlf.: 96284281
Send e-mail til rohno@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.