Tilbage

Besøgsforbud

Social- og indenrigsministeriet har den 2. november 2020 indført besøgsforbud på botilbud i Herning Kommune, hvor der bor borgere der tilhører en risikogruppe – dvs. personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.
04. november 2020

Kære pårørende

Så er vi godt i gang med en ny uge på trods af, at Covid-19 har et stort greb om vores hverdag.

Social- og indenrigsministeriet har den 2. november 2020 indført besøgsforbud på botilbud i Herning Kommune, hvor der bor borgere der tilhører en risikogruppe - dvs. personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19.

Rosenholm har en beboergruppe, som er i risikogruppen, og derfor har vi nu besøgsrestriktion. Dette besøgsforbud skal tolkes således, at der kun må være en til to nære pårørende, som er "primærbesøgende". I bedes orientere personalet om, hvem der er disse to personer.

I vil ved ankomst til Rosenholm blive adspurgt, om I har symptomer på Covid - 19.

Besøgsforbuddet gælder indtil andet meldes ud.

Selv om der er besøgsforbud, så må beboerne gerne komme hjem på besøg og weekend, samt tage på ledsagerture.

De retningslinjer vi tidligere har beskrevet for besøg på Rosenholm, er forsat gældende.

Vi har lukket dørene mellem afdelingerne, og det er således minimalt, hvad der er af trafik mellem afdelingerne. Alle større arrangementer er aflyst, men der er forsat små aktiviteter på afdelingerne.

Personalet bærer maske eller visir, når de er sammen med beboerne.

De tager dem kun af, når de sidder og spiser eller udfører administrativt arbejde.

Busser og biler er blevet udstyret med en "akutkasse" med desinficerende midler og mundbind, således vi også her har en høj grad af hygiejne.

Angående dagbeskæftigelse, skal beboerne stadigvæk på Tre Birke, Skovbjergparken, Kridthuset og i Holmen. Disse tilbud har også deres Corona restriktioner, som skal være med til at sikre borgerne en tryg hverdag.

I forhold til juleudsmykning hos beboerne, vil vi gerne hente beboernes kasser med julepynten på deres depot. Den udvalgte pårørende er velkommen til at pynte til jul i lejligheden.

Hvis der er pårørende, som gerne vil fejre julen her på Rosenholm, vil vi meget gerne vide det snarest muligt. Vi skal gøre alt for at det kan lykkes.

 

Angående rengøring så er den reviderede folder, om den rengøring beboerne modtager i deres lejlighed, samt hjælp til tøjvask her under.

  • På Rosenholm støttes beboeren i rengøring og oprydning af deres lejlighed af det pædagogiske personale samt et professionelt rengøringsselskab.

 

  • Pædagogisk rengøring.

Personalet tager udgangspunkt i den enkelt beboers funktionsevne og ressorcer.

Hjælp tilbydes på de områder, hvor beboerens funktions - og mestringsevne er utilstrækkelig. Hjælpen skal understøtte det, beboeren kan, dvs. at beboeren inddrages i det omfang , det er muligt.

Personalet og beboeren er omkring den lette daglige oprydning i lejligheden, det vil sige at håndvask og toilet, badestol og arealerne omkring disse gøres rent.

I soveværelset er sengen redt og gulvet ryddet for tøj og sko. Stuen fremstår rydlig, hvor graden af "rydeligt" er defineret i samarbejde med beboeren.

Personalet sikrer at papirkurv og toiletspand tømmes, udluftning, fjernelse af spindelvæv samt aftørring af synlige pletter og snavs i lejligheden.

Køleskab aftørres indvendigt efter behov, men afrimes ikke.

Personalet forestår ikke hovedrengøring af lejligheden.

 

  •  Professionel rengøring.

Der gøres rent af et professonelt rengøringsselskab hver uge i 0,5 time pr. lejlighed.

Der er aftalt følgende for hver lejlighed.

Hver uge:

Rengøring af gulve med støvsugning/gulvvask

Rengøring af badeværelse

Rengøring af køkken

Aftørring for støv (de skal være ryddet for nips. og lign.)

Afvaskning af skabslåger i køkken, stue/soveværelse og badeværesle  - hv. 2. uge (ikke indvendigt)

Afkalkning af fliser i badeværelse - hv. 4. uge

Indvending vinduespudsning - hv. 6. uge

Hver 2. uge:

Afvaskning af døre, karme og fodlister

Afvaskning udvendigt af skabslåger i køkken, stue, soveværelse og badeværelse

Hver 4. uge:

Afkalkning af fliser i badeværelset

Hver 8. uge:

Indvendig vinduspudsning.

 

  • Tøjvask

Hjælp til tøjvask omfatter vask af tøj til dagligt brug.

Tøjvask omfatter følgende opgaver:

Sortere vasketøj

Vaske / tørre tøjet i fællesvaskeri eller i lejligheden

Hænge tøj op

Tage tøj ned

Lægge tøj sammen

Lægge tøj på plads

Pakke tøj til renseri

Pakke tøj til pårørende som selv ønsker at forestå tøjvask. Her tænkes på uldundertøj, festtøj samt strikketøjer.

 

Ønsker I at vide hvilken dag der gøres rent hos jeres voksne barn, så spørg på afdelingen hvor de bor.

 

Venlig hilsen

Susanne Skoubo Kjeldsen

Kontaktinfo

Nicolai Olsen
professionsbachelor i pædagogik
Tlf.: 96284281
Send e-mail til rohno@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.