Tilbage

Generalforsamling 2020 i Støtte- og vennekredsen

OBS!!! Mødet udskydes til d. 29/10 kl. 16. pga. regeringens anbefalingen om at undgå unødig kontakt indtil d. 18. oktober.
06. oktober 2020

Generalforsamling 2020


Støtte- og vennekredsen afholder generalforsamling på Rosenholm
torsdag d. 29. oktober kl. 16.00

 

Kære medlemmer af Støtte- vennekredsen og andre interesserede.

Pga. de ekstraordinære omstændigheder med Corona, indkalder vi til generalforsamling i en revideret udgave. Samtidig opfordrer vi til, at der max. kommer en person fra hver familie. Mødet afholdes i mødelokalet på Rosenholm, og der serveres desværre ikke drikkevarer mm.

Vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen 2021 til marts på normalvis.

Et stort velkommen til de alle pårørende til de nye beboere på Rosenholm. Vi håber, I vil bakke op om foreningen og optage medlemskab.

Der er udarbejdet en folder med information om foreningens formål på Rosenholm, som I kan få udleveret, hvis I ikke allerede har modtaget den.

Vi savner indbetaling fra en del nuværende medlemmer, som måske plejer at betale kontant til generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale ved generalforsamlingen denne gang også, ellers til konto eller mobilpay (se nedenunder).

Indbetalt til kontingent (fra 200 kr. pr. husstand).

Der er følgende indbetalingsmuligheder:

-        Til konto: 2570-4394165471 (Nordea)

-        MobilePay: 26169

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning og evt. godkendelse. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Niels er på valg - modtager genvalg
6. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

 

Indbydelse og regnskab for 2019 kan findes på Rosenholms hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen v. formand Helle Libergreen.

Kontaktinfo

Nicolai Olsen
professionsbachelor i pædagogik
Tlf.: 96284281
Send e-mail til rohno@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.