Målsætning

Her kan du se, hvilke mål vi arbejder efter på Rosenholm.

Rosenholm er et botilbud, hvor trivsel og den enkelte beboers opfattelse af livskvalitet er i centrum. Et rummeligt hus, hvor der er et traditionsrigt miljø og med plads til forskellighed. Beboerne har mulighed for at bruge deres kompetencer i et miljø, hvor den enkelt beboer bliver set og hørt, og har mulighed for indflydelse gennem inddragelse. Respekt for den enkelte beboers behov og ønsker er nøgleord under hensyntagen til de øvrige beboere.

For at sikre, at beboerne bliver forstået, således de har indflydelse på eget liv og kan stole på relationerne til personalet, har vi meget fokus på den individuelle kommunikation.

Der er fokus på en kultur med en sund livsstil og positiv tilgang til hverdagen. Her skal være plads til begejstring, glæde og humor.

Vi ønsker at hjælpe beboerne til at bibeholde relationer både i og udenfor Rosenholm, ligesom vi vægter at give beboerne rum og mulighed for at vedligeholde og skabe nye venskaber.

Medarbejdere

Rosenholm er en arbejdsplads, hvor engagement og arbejdsglæde er en drivkraft. Vi arbejder ud fra et professionel niveau, hvor der skal være tid til faglig og etisk refleksion samt fordybelse i den daglige pædagogiske praksis, såvel som i projekter, kurser og videreuddannelse.

Vi vægter et godt og åbent personalesamarbejde med plads til forskellighed og indbyder til et hyggeligt kollegialt arbejdsmiljø, hvor humor og socialt sammenhold har høj prioritet.

Der skal være opbakning og en åben dialog mellem ledelses- og personalegruppen. Ledelsen er interesseret i at vide, hvad der rører sig i huset og er synlig omkring ansvarsfordeling.

Pårørende

Rosenholm skal være et trygt hjem, hvor der er en god atmosfære. Et sted, hvor pårørende og netværk medinddrages og føler sig velkomne.

Rosenholm skal være et tilbud, hvor pårørende føler sig hjemme og velkomne. Vi vægter en glad og humoristisk atmosfære med en direkte og åben dialog.

Pårørende medinddrages i beboernes liv, i den udstrækning borgeren ønsker det.

Fællesstue på Søbo

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Centerleder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.