Om Rosenholm

Rosenholm er et bo- og aktivitetstilbud i Herning Kommune. Vi er et tilbud til voksne med udviklingshæmning.

Bosted

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 17 beboere
  • Søbo med 9 beboere
  • Baunebo med 5 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.

Aktivitetstilbud

Ud over at fungere som bosted har Rosenholm et aktivitets- og samværstilbud:

  • Kridthuset med 12 brugere
  • Holmen med 7 brugere.