Tilbud

Rosenholm består af både et døgn og et dag tilbud for voksne handicappede.

Vi har fem døgnafdelinger med i alt 48 beboere. Desuden har vi et dagtilbud med 19 brugere.

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 17 beboere
  • Søbo med 9 beboere
  • Baunebo med 5 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.


Ud over at fungere som bosted har Rosenholm et aktivitets- og samværstilbud:

  • Kridthuset med 12 brugere
  • Holmen med 7 brugere.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Centerleder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.