Tilbud

Rosenholm består af både et døgn og et dag tilbud for voksne handicappede.

Vi har fem døgnafdelinger med i alt 48 beboere. Desuden har vi et dagtilbud med 19 brugere.

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 15 beboere
  • Søbo med 11 beboere
  • Baunebo med 5 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore
  • Aflastningen Baunebo med 3 beboere

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.


Ud over at fungere som bosted har Rosenholm et aktivitets- og samværstilbud:

  • Kridthuset med 12 brugere
  • Holmen med 7 brugere.

Hvis du bor hjemme og har et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen på Aflastningen Baunebo.

Hvis du er 18 år eller derover og bor hjemme hos dine forældre, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen eller i weekenden på Aflastningen Baunebo.

I samarbejde med personalet aftales det, hvornår du ønsker at komme, og hvor længe du bliver.

Opholdet byder på oplevelser og samvær med personale og indskrevne borgere. Du kan få råd og vejledning til opfyldelse af personlige behov, således at du får mulighed for at tage nye initiativer og opøve nye færdigheder. Endelig kan opholdet være et led i udflytning til egen bolig.

På Aflastningen Baunebo tilbydes du egen lejlighed med fjernsyn og musikanlæg og en seng afpasset din fysiske formåen.

Der er plads til 3 borgere fra onsdag kl. 15.00 og til mandag kl. 10.00.

Aflastningen har lukket fra mandag kl. 10.00 til onsdag kl. 15.00

Enkelte værelser har rumdækkende lift.

Aflastningen Baunebo er en del af Rosenholm.

Kontaktperson afdelingsleder Tove Gejl
Rosenholmvej 29
7400 Herning
Tlf.: 96 28 42 80.


Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Centerleder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.