Tilbud

Rosenholm består af både et døgn og et dag tilbud for voksne handicappede.

Bosted

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 17 beboere
  • Søbo med 9 beboere
  • Baunebo med 5 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.