Læs om Rosenholm

Rosenholm er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Rosenholm er både et bosted og et aktivitetstilbud. Bostedet er for 48 voksne med udviklingshandicap. På aktivitetstilbuddet er der plads til 19 borgere.

Luk alle
Åben alle

Bosted

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 15 beboere
  • Søbo med 11 beboere
  • Baunebo med 6 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore
  • Aflastningen Baunebo med 3 beboere

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.

Aktivitetstilbud

Ud over at fungere som bosted har Rosenholm et aktivitets- og samværstilbud:

  • Kridthuset med 12 brugere
  • Holmen med 8 brugere.

Aflastning - et frikvarter fra hverdagen

Hvis du bor hjemme og har et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen på Aflastningen Baunebo.

Hvis du er 18 år eller derover og bor hjemme hos dine forældre, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen eller i weekenden på Aflastningen Baunebo.

I samarbejde med personalet aftales det, hvornår du ønsker at komme, og hvor længe du bliver.

Opholdet byder på oplevelser og samvær med personale og indskrevne borgere. Du kan få råd og vejledning til opfyldelse af personlige behov, således at du får mulighed for at tage nye initiativer og opøve nye færdigheder. Endelig kan opholdet være et led i udflytning til egen bolig.

På Aflastningen Baunebo tilbydes du egen lejlighed med fjernsyn og musikanlæg og en seng afpasset din fysiske formåen.

Enkelte værelser har rumdækkende lift.

Aflastningen Baunebo er en del af Rosenholm.

Kontaktperson afdelingsleder Rianne Van Derleden
Rosenholmvej 29
7400 Herning
Tlf.: 96 28 42 80.

Fyrtårnet - Aftenklub

Fyrtårnet er et klubtilbud, Rosenholms beboere kan benytte.

I Fyrtårnet kan man deltage i mange forskellige aktiviteter. Der kan være kreative værksteder, dans, spil og hygge. Det er en cafe, hvor man kan købe lidt godt til ganen.

Fyrtårnet giver beboerne mulighed for at mødes med vennerne på tværs af afdelingerne. 

Kontaktinfo

 Solvej Lyngbye Andersen

Centerleder

Tlf.: 96284260
Mobil:93594672

rohsla@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.