Tilbud

Læs om vores tilbud

Rosenholm består af både et døgn og et dag tilbud for voksne handicappede.

Døgntilbud

Døgntilbuddet Rosenholm danner rammen om 48 moderne 2-rumsboliger i et plan og er kørestolsvenligt.

Dagtilbud

Kridthuset og Holmen er organiseret som et aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven §104. Kridthuset har 12 brugere tilknyttet og Holmen 8 brugere.

Fyrtårnet - Aftenklub

Fyrtårnet er et klubtilbud, Rosenholms beboere kan benytte. I Fyrtårnet kan man deltage i mange forskellige aktiviteter. Der kan være kreative værksteder, dans, spil og hygge. Der er en cafe, hvor man kan bruge klub biletter til at få lidt godt til ganen. Fyrtårnet giver beboerne mulighed for at mødes med vennerne på tværs af afdelingerne.

Relationer på tværs

På Rosenholm har vi forskellige aktiviteter, der dyrker relationer på tværs af vores afdelinger. Det er aktiviteter der er målrettet den enkleste interesser.