Målsætning

På Rosenholm arbejder vi ud fra menneskesynet: Alle mennesker er ligeværdige og har samme rettigheder.

Med ”Fornyet syn på kerneopgaven” arbejder vi ud fra en balancemodel med et ligeligt fokus på menneske, faglighed og økonomi. Det betyder, at medarbejderne lytter til og støtter borgerne i at udleve deres ønsker, håb og drømme for livet og samarbejder med dem, som betyder noget for borgerne. Det betyder også, at borgerne vil møde dygtige medarbejdere, og at Rosenholm træffer økonomisk ansvarlige beslutninger i forhold til borgerne.

Vores pædagogiske fundament afspejler også hvordan vi tænker om kerneopgaven og hvordan vi møder borgerne, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi arbejder ud fra fornyet syn på kerneopgaven med et skærpet fokus på etikos pricipperne:

1. At vi respekterer og styrker selvbestemmelsen for borgerne.

2. At vi øger og bevare selvhjulpenheden hos borgerne.

- på en meningsfuld og motiverende måde

 

Pårørende

Pårørende – familie og venner – har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. De er med til at forme vores liv og er en del af vores identitet og historie.

For mange af beboerne på Rosenholm er det vigtigt, at medarbejderne bidrager til at understøtte og udvikle relationen til pårørende, i det omfang beboeren ønsker det.

Det er derfor vigtigt for os, at pårørende føler sig velkomne og anerkendt af medarbejderne, når de er på besøg hos en beboer på Rosenholm.

Kontaktinfo

 Solvej Lyngbye Andersen

Centerleder

Tlf.: 96284260
Mobil:93594672

rohsla@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.