Tværfagligt samarbejde

På Rosenholm og i Kridthuset er det centralt, at vi arbejder sammen på tværs af faggrænser.

Kerneopgaven på Rosenholm og i Kridthuset er arbejdet med voksne borgere, som har udviklingshæmning.

Dette mødes vi omkring i vores faglige, pædagogiske fundament og vores fællesskab på tværs af faggrænser.

Derfor er tværfagligt samarbejde et vigtigt omdrejningspunkt på Rosenholm og i Kridthuset. Dermed tilgodeser vi den enkelte borgers behov.

Grupperum i Kridthuset.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Leder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.