Tværfagligt samarbejde

Kerneopgaven på Rosenholm og i Kridthuset er arbejdet med voksne borgere, som har udviklingshandicap.

Dette mødes vi omkring i vores faglige, pædagogiske fundament og vores fællesskab på tværs af faggrænser.

Derfor er tværfagligt samarbejde et vigtigt omdrejningspunkt på Rosenholm og i Kridthuset. Dermed tilgodeser vi den enkelte borgers behov.

Kontaktinfo

 Solvej Lyngbye Andersen

Centerleder

Tlf.: 96284260
Mobil:93594672

rohsla@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.