Støtte- og vennekredsen

Støtte- og vennekredsen er med til at skabe optimale forhold for beboerne på Rosenholm. Det sker i samarbejde med Rosenholms personale.

Vi mødes 2 gange om året, hvor vi lytter til ønsker fra beboerne, afsøger fonde og planlægger julefest, og hvor vi bliver informeret om det, der sker på Rosenholm og om, hvilke aktiviteter og arrangementer, der sker i afdelingerne.

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse er valgt den 27. marts 2018. Den består af:

  • Helle Libergreen, pårørenderepræsentant og formand
  • Claus Kølbæk, pårørenderepræsentant og kasserer
  • Niels Møller, pårørenderepræsentant og sekretær.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Leder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.