Generalforsamling

Hvert år i marts måned afholder bestyrelsen i Støtteforeningen generalforsamling for medlemmerne.

Faste punkter på generalforsamlingen er:

  • Årsberetning ved formanden
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved kassereren
  • Samt valg af bestyrelsesmedlemmer.

Derudover har der været forskellige oplæg eller videoer fra forskellige arrangementer på Rosenholm.

Til generalforsamlingen kan købes øl, vand og kaffe med hjemmebag til rimelige priser. Overskuddet herfra går også til foreningens arbejde.

Indlæg på tidligere generalforsamlinger

2008

Video fra julefesten 2007.

2009

Oplæg ved konsulent i LEV om pensionsordninger og forsikringer.

2010

Billedkunstner fortalte om sit arbejde med beboerne på Rosenholm, og en nye ide, hvor kunstholdet arbejdede med det smukkeste "Udendørs-kunst-lys-maleri". Der blev vist video fra undervisningen.

2011

Socialpædagog, SLD og sorgterapeut fortalte om udviklingshæmmede og sorg.

2012

Video fra sommerfesten 2010.

2013

Teamlederen på Rosenholms nye dagcenter "Kridthuset" fortalte om dagligdagen på centeret, om aktiviteter og kreativiteter, efterfulgt af en rundvisning.

2014

Oplæg ved tilsynsførende i Herning Kommune om værgemål, hvilke rettigheder og pligter værger har, hvornår søges værgemål, hvem kan søge og hvordan udfærdiges værgemålsansøgning med mere.

2015

Oplæg ved medarbejdere i frivilligholdet på Solglimt, Vildbjerg, om frivillige.

2016

Oplæg ved medarbejdere Kridthuset, om brugen af Ipad, App´s, QR-koder, "Det levende gulv" og hermed forbundne kommunikationsmuligheder.

2017

Gennemgang af Rosenholms hjemmeside, brugen og indholdet. Video om årets gang på Rosenholm.

2018

Introduktion til "en hjælpende hånd på Rosenholm v. Susanne Kjeldsen og Helle Libergreen.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Leder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.