Det første besøg

Der aftales en dato for dit første besøg. Ofte er denne dato bestemt fra Via UC. Praktikansvarlig fra Rosenholm, sender dig en mail med info omkring dagen

Hvis du har specielle ønsker mht. ferie o.l. må du gerne have overvejet det, før introdagen, så du sammen med dine vejledere kan kigge på det. Ligeledes er det også vigtigt, at du allerede på besøgsdagen, er meget åben om specielle ønsker og behov i forbindelse med praktikken.


Der bliver udleveret en praktikbeskrivelse, et ½ årshjul samt en arbejdsplan til dig som drøftes med din vejleder. Der vil blive snakket om Rosenholms forventninger til praktikken og til dig som studerende. Der vil blive fortalt om mødeti- der, tavshedspligt og særlige forholdsregler så som regler om magtanvendelse og fysisk vold. 

 

Kontaktinfo

Helle Hammer Larsen
Tlf.: 96284250
Send e-mail til rohhh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.