Forventninger til studerende

Her finder du hvad vi på Rosenholm forventer af dig som studerende og hvad vi kan tilbyde dig.

Rosenholms forventninger til dig som studerende:

At du i praktikken er åben og nysgerrig på området med voksne udviklingshæmmede, blandt andet ved at:

 • Du involverer dig i Rosenholm og i beboernes liv og individuelle behov, deres hverdag og det sociale fællesskab
 • Du udviser aktiv interesse for Rosenholms målsætning
 • Du sammenholder Rosenholms målsætning, pædagogik og lovgivningen på området.

Vi forventer at du arbejder med dig selv, både fagligt og personligt blandt andet ved at:

 • Du tager den med ro. Hav tålmodighed overfor beboerne og dig selv
 • Du er nysgerrig, iagttagende, spørgende og reflekterende
 • Du arbejder med at blive bevidst om dine stærke og svage sider
 • Du udviser og videreudvikler samarbejdsevner og selvstændighed
 • Du er opmærksom på din dobbeltrolle som studerende og ansat
 • Du tager medansvar for det pædagogiske arbejde

Vi forventer at du er studerende, blandt andet ved at:

 • Du reflekterer over forløb med henblik på afklaring af egne holdninger
 • Du på et tidspunkt, når du føler dig klar til det, tager initiativ til selvstændige pædagogiske aktiviteter sammen med en eller flere borgere
 • Du er opsøgende og selv tilegner dig viden, blandt andet ved fordybelse i konkrete områder
 • Du er ansvarlig for din egen læring

I forhold til vejledning på Rosenholm, forventer vi at:

 • Du møder velforberedt til vejledningstimerne 
 • Du bruger dig selv og reflekterer over det du oplever 
 • Du kommer med forslag til områder vi kan studere sammen 
 • Du gør opmærksom på det, hvis du ikke trives 
 • Du evaluerer på ugen der gik 
 • Du forbereder ugen der kommer 
 • Du sammen med dine vejleder, evaluerer på dine videns- og færdighedsmål 

Vejledere har nogle obligatoriske emner til vejledningstimerne, men herudover har du mulighed for selv at vælge, hvilke emner der kan være interessante for dig at fordybe dig i. 

 

Rosenholm tilbyder dig som studerende: 

 • En indkøringsperiode som "føl" hos faste medarbejdere på det team du bliver tilknyttet. 
 • Vejledningstimer fastsat på arbejdsplanen, af vejledere. 
 • Løbende evaluering af praktikken, indeholdende både ris og ros og konstruktiv kritik. 
 • En høj grad af ansvar og medindflydelse 
 • En arbejdsplads, du selv er med til at præge og hvor der er plads til forskellighed 
 • Muligheder for faglig og personlig udvikling, herunder undervisning (se bagerst i hæftet). 
 • Et varmt, lærerigt og udviklende praktikforløb i et botilbud med herlige beboere og med medarbejdere, som kun ønsker at give dig så god en uddannelse som overhovedet muligt. 
 • Imødekommende og engagerede kollegaer og et godt kollegialt samarbejde 

Rosenholm ønsker at modtage dig som studerende fordi: 

 • Vi oplever, at det er udviklende for miljøet at blive set på med nye øjne. 
 • Vi får et frisk pust fra VIA. Det giver os mulighed for at følge med i hvordan uddannelsen udvikler sig. Samtidig er det en indgangsvinkel for os, til at påvirke VIA med vores erfaringer. 
 • Vi ser det som en god mulighed for at give kommende pædagoger interesse og lyst til at arbejde inden for vores område. 

Kontaktinfo

Helle Hammer Larsen
Tlf.: 96284250
Send e-mail til rohhh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.