Om Rosenholm

Du kan som studerende forvente en spændende praktikperiode på Rosenholm.

Rosenholm er et botilbud, for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

På Rosenholm bor der 38 beboere, med hver deres egen lejlighed som er fordelt på 3 teams: Søbo, Åbo og Skovbo. Næsten alle beboere er tilknyttet et eksternt dagtilbud, enten på beskyttet værksted eller dagcenter.

Hvert team består af en teamleder, ca. 9-17 medarbejdere samt 9-17 beboere i alderen 25-69 år.

Rosenholm har desuden i 2012 fået opført eget dagtilbud, Kridthuset. 

Til hver beboer er tilknyttet en kontaktperson eller et s- team hvor personalet arbejder sammen om at være kontaktpersoner for flere beboere. Dette for at skabe tryghed og faste rammer omkring den enkelte beboer. Til kontaktpersonsbegrebet hører en række arbejdsområder, f.eks.: 

  • Forældre/pårørendekontakt samt kontakt til dagtilbud, sagsbehandler og konsulenter 
  • Ansvar for regnskab, tøj, gaver, fritidsinteresser, ture ud af huset m.m. 
  • Forberedelse, udarbejdelse, indkaldelse og afholdelse af pædagogiske handleplaner og handleplansmøder

Kontaktinfo

Helle Hammer Larsen
Tlf.: 96284250
Send e-mail til rohhh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.