Temaer til vejledning

Her er nogle temaer, som du kan forberede dig på og diskutere til vejledning
 • Rosenholms forventninger til dig som studerende 
 • Dine forventninger til Rosenholm 
 • Dine videns- og færdighedsmål 
 • Rosenholms historie 
 • Dagsrytme og gennemgang af beboeres journaler/pædagogiske handleplaner 
 • Pædagogens forskellige opgaver i et botilbud 
 • Rosenholms målsætning og visioner 
 • Teamets målsætning (beboere, personale, pårørende) 
 • Administrative opgaver
 • Personalesamarbejde 
 • Kommunikationsmidler (eks. Tegn til tale)
 • Eksterne samarbejdspartnere: socialrådgivere, pæd. konsulenter, psykologer, psykiatere, praktiserende læger, fysiologer og ergoterapeuter m.fl.
 • Pårørendekontakt 
 • Kontaktpersonrollen
 • Brugerinddragelse, selv- og medbestemmelse
 • Fysisk og psykisk vold, indberetning, beredskabsplan
 • Magtanvendelse - lovlig/ulovlig
 • Etik og moral

Kontaktinfo

Helle Hammer Larsen
Tlf.: 96284250
Send e-mail til rohhh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.