Dagtilbud

Kridthuset er et aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Her ønsker vi skabe en meningsfuld hverdag for brugerne. Den bliver sat sammen efter individuelle ønsker, behov og kompetencer.

Kridthuset har fokus på at skabe et trygt miljø, som vægter brugerens trivsel og samvær højt. Vi vægter en anerkendende tilgang højt, hvor vi møder brugerne med respekt, hvor relations arbejde er en vigtig faktor.


Kridthuset er et sted, hvor vi vægter at hverdagen skal være præget af en god stemning, positivt samvær og livsglæde. Kridthuset har forskellige faggrupper ansat, med hovedvægt af pædagoger, hvor vi prioriterer faglig og samarbejdes refleksion højt. Kridthuset har faglige kompetencer indenfor neuropædagogik, KRAP, ICDP og sanseintegration, som vi bruger aktivt. Vi har fokus på en tydelig kommunikation og anvender i dagligdagen verbal og non-verbal kommunikation med Tegn til Tale hos brugerne. Herudover er der den lovmæssige faglige dokumentation personalet skal lave.


Aktiviteterne i Kridthuset tager udgangspunkt i sundhedsfremme, sanse udfoldelse, ude liv, sang & musik, samt bevægelse. Det tilstræbes, at alle brugere er ude en til flere gange om ugen; bl.a. i form af busture ud til naturområder, arbejde i haven, bål, gåture ved søen og cykelture.
 Mange brugere elsker en tur ud i det blå, for på denne måde at skabe muligheder for, at opleve naturens planter, dyr mm. på tæt hold. Fokus på sansestimuli i brug af ude liv i alle årstider.
Snoezel-rummet bliver ofte anvendt, således at brugerne herigennem bl.a. får styrket deres kropsbevidsthed og sanseintegration.
Sang & musik er en del af hverdagen i Kridthuset, hvor vi dagligt har morgensang. Aktiviteter tager ofte udgangspunkt i årstiderne eller husets traditioner, her laves der evt. mad/kage mm. efter årstidernes frugt. Eller kreativ værksted med bordpynt til fest.


Der bliver dagligt serveret frokost i Kridthuset med fokus på sundt mad. Hver fredag bliver der lavet en ret indeholdende pølser "Pølsefredag" som brugerne deltager aktivt i fremstilling af, her slutter vi også ugen af med en øl og cola til maden.


Der er et anneks til Kridthuset ved navn "Holmen" for 7 brugere og 4 personaler. Disse brugere har svært ved at indgå i en større gruppe, og har gavn af et mere struktureret og forudsigeligt tilbud, samt én til én tilbud i størstedelen af dagen for to brugere.
Her tages der ligeledes udgangspunkt i den enkelte brugeres behov og ønsker for aktiviteter, indenfor samme ramme af tilbud som i Kridthuset.

Dagtilbud Kridthuset, her samles vi i dagtimerne.

Kontaktinfo

Lene Johansen
Afdelingsleder
Tlf.: 96 28 42 79
Mobil: 29735687
Send e-mail til rohlm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.