Dagtilbud

Dagtilbud – Rosenholms aktivitetstilbud består af to afdelinger, Kridthuset og Holmen

Kridthuset og Holmen er organiseret som et aktivitets- og samværstilbud efter §104. Kridthuset har 12 brugere tilknyttet og Holmen 8 brugere. Holmen er fortrinsvis for brugere, der har svært ved at indgå i større grupper, og har gavn af et mere forudsigeligt og struktureret tilbud.

Hos os ønsker vi at skabe en meningsfuld hverdag for brugerne. En hverdag hvor vi fokuserer på brugernes individuelle ønsker, behov og kompetencer, men også hvor vi prioritere socialt samvær og relation højt.

I Kridthuset og Holmen stræber vi efter at tilbyde et trygt miljø, som vægter brugernes trivsel og samvær højt. Vi vægter den pædagogisk anerkendende tilgang, hvor vi møder brugerne med respekt og forståelse. Relations-arbejdet er et vigtigt element ind i dette.

Kridthuset og Holmen er et sted, hvor hverdagen er præget af god stemning, positivt samvær og livsglæde. Vi har forskellige faggrupper ansat, med hovedvægten af pædagoger, og pædagogmedhjælpere og vi prioriterer faglig og kollegial refleksion højt. Hos os har vi faglige kompetencer inden for neuropædagogik, KRAP og sanseintegration, som vi bruger aktivt ind i hverdagen. Vi har ligeledes idrætscertificerede medarbejder, der sætter bevægelse og motion på dagsordenen.

 

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i den sundhedsfremmende tanke – både fysisk og mentalt. Vi tilbyder mulighed for sanseudfoldelse, udelivsaktiviteter, sang og musik samt motion og bevægelser. Det tilstræbes at alle brugere er ude af huset en eller flere gange om ugen; blandt andet i form af busture ud til naturområder, ude i haven med fx bålaktivitet, gåture ved søen eller cykelture.

Mange bruger elsker ture ud i det blå, og vi arbejder på denne måde med at skabe mulighed for at opleve naturens planter, dyr mm på tæt hold, samt opleve naturens sansestimuli og udelivet gennem alle årstider – det er alt sammen med til at give mental trivsel

Indendørs bliver vores Snoezelrum ofte anvendt. Her har brugerne mulighed for at styrket deres kropsopfattelse og fornemmelse gennem rummets mange muligheder for sansestimulering. Musik og sang er også en del af hverdagen, ligesom årstidens og husets traditioner. Vi er glade for traditioner, der fejres med fællesskab omkring forarbejdet og forventningens glæde, bla. med kreative aktiviteter for eksempel i forhold til bordpynt, borddækning og madlavning.

Der serveres dagligt frokost i dagtilbuddet med fokus på den sunde kost, vi laver bla. suppe en gang om ugen gerne over bålet i haven. Hver fredag har vi en anden kærkommen tradition ”pølsefredag”. Så laver vi en frokostret indeholdende pølser. Brugerne er aktive og med til at fremstille maden, og så serverer vi en øl eller cola til. Det er en velkendt og efterspurgt afslutning på ugen.

 

KONTAKTINFO:

Sanne Winding

Afdelingsleder

Tlf 98284253/mobil 21281590

Mail rohsw@herning.dk

Kontaktinfo

 Solvej Lyngbye Andersen

Centerleder

Tlf.: 96284260
Mobil:93594672

rohsla@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.