Om Rosenholm

Rosenholm er et bo- og aktivitetstilbud i Herning Kommune. Vi er et tilbud til voksne med udviklingshæmning.

Rosenholm er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Rosenholm er både et bosted og et aktivitetstilbud. Bostedet er for 48 voksne med udviklingshæmning. På aktivitetstilbuddet er der plads til 19 borgere.

På Rosenholm har vi fem døgnafdelinger:

  • Åbo med 12 beboere
  • Skovbo med 17 beboere
  • Søbo med 9 beboere
  • Baunebo med 5 beboere
  • Baunebo nord med 4 bebore

Beboerne har behov for personale hele døgnet. Vi har vågen nattevagt.


Ud over at fungere som bosted har Rosenholm et aktivitets- og samværstilbud:

  • Kridthuset med 12 brugere
  • Holmen med 7 brugere.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Centerleder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.